Blomberg: Det kommer krävas mycket tålamod

7 februari 2020 12:59

SVT har belyst problem i Björklövens ungdomssatsning, där kränkningar, mobbning och särbehandlingar lyftes fram.


Hur har reaktionerna efter det inslaget varit? – Blandade, både upprörda, stöttande. Vi har bland annat fått frågor om hur vi kan stå handfallna inför det som beskrivs, men det är vi så klart inte. Faktum är att vi under flera års tid har arbetat för att utveckla föreningen och ställa om kulturen, och röra oss bort från de macho-normer som gällt allt för länge hos oss och i andra ishockeyföreningar. Vi rör oss framåt, men vet att vi har mycket jobb kvar att göra.

Ni har ju arbetat med både värdegrund och kommunikation på ett annat sätt de senaste åren, men ger det verkligen resultat? – För att lyckas med en kulturomställning måste du betala ett pris. Det är vad som krävs för att du ska kunna utveckla en organisation. I och med att vi de senaste åren allt mer börjat prata om hur vi är mot varandra – om att välkomna och inkludera alla – reagerar också allt fler på beteenden avviker mot det.

– Kompisskapet finns på agendan, många tänker och reflekterar kring det i vår förening, precis som de hockeyspelare och föräldrar som nu reagerar. Det är bra, för det ger oss möjligheten att rätta till uppenbara problem och skapa tryggare miljöer för alla som vill ha en plats i vår gröngula gemenskap.

”Värdegrund är bara ord på papper”. Hur reagerar du på det påståendet? – Jag vet att det finns de som ogillar prat om värdegrunder och därför har vi varit noggranna med att jobba för att omsätta vår värdegrund i praktiken. Ett exempel på det är Gröngul kompis-projektet, som är en utbildning alla i Björklöven ska genomgå årligen och som tydliggör de viktigaste delarna av värdegrunden. Den leds av våra egna a-lagsspelare, med Lina Hedlund och Fredric Andersson i spetsen. Utbildningen innehåller bland annat åldersanpassade relations- och diskussionsövningar, som ska få deltagarna att öva på att tänka och agera mer inkluderande. Men viktigt här är att slå fast att vi behöver en värdegrund – en gemensam etisk gröngul kompass som beskriver vad som gäller (vad som är okej och inte) i vår förening.

Vad har ni gjort sedan reportaget sändes? – Jag har svarat på mycket frågor. Men sedan har vi bit för bit kunna fokusera på det viktiga: förstå hur det ser ut med idrottsmiljön i vår förening samt att hitta lämpliga kompletteringar till de insatser som vi redan gör. Den senaste veckan har vi bland annat:

• Samlat alla ledare för ett öppet samtal kring stämningen i och kring alla våra barn- och ungdomslag

• Genomfört oberoende och anonyma enkäter bland spelare, ledare och föräldrar, i syfte att ringa in problemets omfattning

• Upprättat handlingsplan för kränkningar och mobbning, samt listat åtgärder för tryggare idrottsmiljö för unga, i samarbete med Rädda barnen och SISU

• Gett stöd och pepp till våra ideellt arbetande ledare för det ovärderliga arbete som de gör

Vad kommer ni göra framöver? – Fortsätta trycka på med Gröngul kompis och kulturomställningen. Sedan vill vi se vad enkäterna ger och vilka råd Rädda barnen och SISU kommer med. Det kan bli så att vi tydligare ska styra ledarna och sätta upp regler för vad du som förälder får och inte får göra i Björklöven. I vilket fall kommer omställningen att ta tid och kräva mycket tålamod, det är ofrånkomligt i en organisation så stort som vår, men jag tror och hoppas att det finns förståelse för det i frågor så viktiga och svåra som dessa.