Björklöven kallar till extra årsmöte

3 juli 2019 16:00

Det är semestertider och många har dragit ner på tempot. På Björklövens kontor har det däremot varit full aktivitet de senaste veckorna.


Utöver den dagliga driften är anledningen till den ökade aktiviteten åtgärder kopplade till att stärka ekonomin och säkra det licenskrav som klubben måste leva upp till för att kunna bedriva elitverksamhet.

En grupp sponsorer, som i nuläget valt att inte gå ut offentligt, har gått in och lämnat ekonomiska garantier för att kortsiktigt uppfylla licenskraven och kommer göra ytterligare insatser för att stärka klubbens ekonomi och konkurrenskraft ur ett långsiktigt perspektiv

–Som vi berättat tidigare har koncernens egna kapital sjunkit under nivån för att klara licenskravet. Vi har till följd av detta behövt visa upp ett en plan och en finansiering som i närtid kan garantera klubbens elitlicens, en så kallad kapitaltäckningsgaranti. Tack vare en grupp privata sponsorer har vi nu lyckats med det, berättar Björklövens vd, Anders Blomberg.

Till följd av att en extern kapitaltäckningsgaranti behövts och i samförstånd med investerarna har samtliga styrelsemedlemmar i Björklöven valt att ställa sina platser till förfogande. Det innebär att Björklövens medlemmar och ägare kommer kallas till ett extra årsmöte/stämma vecka 34, i syfte att välja en ny styrelse. Nuvarande styrelseledamöter är kvar i sina roller fram till det årsmötet och till dess att en ny styrelse har valts.

Björklöven återkommer med datum för det extra årsmötet.