Styrelsen

Ordförande:
Mikael Salomonsson 
070-2112413 / [email protected]

Ledamöter:
Andreas Hellgren
Susanne Österström-Dahlqvist
Oscar Stenberg
Dennis Jensen
Thomas Nyman
Hanna Olsson

Valberedning:
Roland Carlsson
Leif Danielsson
Jörgen Wikström