Styrelsen

Ordförande:
Mikael Salomonsson

Ledamöter:
Jonas Grundström
Lars, Briell
Mats Berggren
Andreas Hellgren
Rivia Oliveira
Jörgen Wikström

Suppleant:
Susanne Österström-Dahlqvist

Valberedning:
Roland Carlsson
Per Grundström.