Personal

Klubbledning
Anders Blomberg, VD
Telefon: 090712574
E-pos

Ekonomi
Annika Högström Theens, Ekonomichef
Telefon: 090712572
E-post

Magdalena Sjöström, Ekonomi
Telefon: 090712578
E-post

Marknad
Niclas Bornefjord, Marknadsansvarig
Telefon: 090712579
E-post

Melinda Johansson, Eventkoordinator
Telefon: 090712586
E-post

Simon Brändström, Grafik och media
Telefon: 090712577
E-post

Arvid Brännmark, Webbmedia
E-post

Mikael Kassman, Webbmedia
E-post

Magnus Olovsson, Säkerhetschef
E-post

Jonas Spolander, Souvenirer försäljning/shop
E-post

Erik Mannberg, Souvenirer inköp
E-post

Företagsförsäljning
Michael Dahlén, Försäljningschef
Telefon: 090-712575
E-post

Lotta Enjebo, Partner/40-klubbsansvarig
Telefon: 070-311 27 11
E-post

Sune Joelsson, Säljare
Telefon: 090712576
E-post

Carl Westman, Säljare
Telefon: 070-888 08 07
Epost

Sport
Per Kenttä, Sportchef
Telefon: 070-5350027
E-post

Föreningen

Henrik Bäckström, Verksamhetsansvarig IF
Telefon: 070-6560262
Epost

Joel Söderholm, Sportchef Dam
E-post

Joakim Engström, Ungdomsansvarig
Telefon: 090-712582
E-post

Ulf Johansson, Ungdomskoordinator
Telefon: 070-5612585
Epost

Administration
Mats Abrahamsson, Föreningsadministratör
Telefon: 090712588
E-post

Mikael Holmberg, Lotter
E-post