Autografer

Den som önskar autografer av Björklövens spelare gör enligt följande:

  • Skicka ett kuvert märkt med "Autografer" till :
    Björklöven
    Tegsvägen 20
    90433 Umeå

  • I detta kuvert skall finnas ett förfrankerat svarskuvert (C5 eller större) med mottagarens namn och adress på.


Vi skickar då en lagbild med lagets autografer på.