Ordningsregler

✓ Besökare är skyldig att på anmodan underkasta sig visitation.
✓ Besökare är skyldig att på anmodan innehållet i medhavd väska eller påse
✓ Det är inte tillåtet att till arenan medföra alkohol och andra droger.
✓ Alla former av burkar och flaskor eller annan form av föremål där vätska kan förvaras i får ej medtagas in i arenan
✓ Det är förbjudet att medföra föremål till arenan som kan tillfoga annan person skada.

Har du frågor gällande säkerheten kring Björklövens matcher, kontakta säkerhetschef Magnus Olovsson på [email protected]