Gröngul kompis – Björklövens satsning på en välkomnande kultur

2016 startade vi inom Björklöven projektet Gröngul kompis som en förlängning och fördjupning av vårt värdegrundsarbete och kampanjen ”De rätta färgerna”. Sedan dess har vi fortsatt prata om vikten av schysst kompisskap vid närmare x utbildningstillfällen för över 1000-talet barn och unga, både inom vår egen verksamhet och bland skolor i Umeå kommun.

Projektets hjärta är en utbildningsstund – en inspirationsföreläsning – där våra egna spelare i representationslagen både lär och uppmuntrar barn och unga i att samspela, förstå och respektera varandra.

”Alla ska vara välkomna och behandlas lika. På skolan, på fritiden, på digitala mötesplatser och hos oss i Björklöven. Vi ska utveckla skickliga hockeyspelare men också goda samhällsmedborgare och där spelar Gröngul kompis en stor roll”, säger Fredric Andersson, lagkapten i Björklövens representationslag för herrar.

Utbildningsstunderna är ca en timme och riktar sig främst mot barn i mellan- och högstadieålder. Efter att ha deltagit får barnen och ungdomarna ett certifikat som visar att de är godkända Gröngula kompis-ambassadörer och därmed kan sprida budskapet vidare till fler.

Gröngul kompis är inte bara ett projekt mot barn och unga utan ska även genomsyra hela Björklövens organisation.

” Lika mycket som detta är ett utåtriktat arbete som ska inspirera barn och unga, och skolelever i Umeåregionen, lika mycket är det en satsning för att utveckla och förbättra vår egen kultur. Vi börjar därför med oss själva genom att utbilda alla i föreningen; från våra yngsta spelare till våra äldsta, inklusive ledare, kanslipersonal och styrelse. Detta ska vi fortsätta att arbeta med fortlöpande,” säger Anders Blomberg, Björklövens VD.

Om ni som företag vill hjälpa till att stödja projektet Gröngul kompis är ni välkomna att kontakta oss. Vi erbjuder just nu två partnernivåer där allas bidrag gör stor skillnad. Ju fler företag och organisationer som backar upp projektet, desto större förbättringar för barn och unga kan vi åstadkomma.

Partner Gröngul kompis (Max 5 partner)

Exponeras som partner till gröngul kompis i alla sammanhang GGK exponeras

 • Synlighet på Led i arenan på Dam/Herrmatcher att man är partner till GGK
 • Rättighet till eget GGK-event med minst 2 ambassadörer i 2 h (föreläsning, seminarium, event eller liknande)
 • Synlighet med logotyp i annons i VK i samband med GGK-match
 • Exponering med logotyp på webb och sociala medier vid GGK-match
 • 100 biljetter till GGK-matchen att dela ut till målgruppen
 • Inbjudan till lunchträff med föreläsning om Gröngul kompis

 

Medspelare Gröngul kompis

 • Bevis om att man stöttar Gröngul kompis som Medspelare
 • 4 biljetter till GGK- matchen
 • Omnämnande med företagsnamn på webb och sociala medier vid GGK-match
 • Synlighet med företagsnamn i annons i VK vid GGK-match
 • Inbjudan till lunchträff med föreläsning om Gröngul kompis

Lotta Enjebo, ansvarig för affärsnätverket.
E-post: [email protected]
Telefon: 076-769 81 18

Michael Dahlén, försäljninsgchef
E-post [email protected]
Telefon: 090-712575