Hjältarnas Hus

Till Norrlands universitetssjukhus i Umeå remitteras svårt sjuka barn och deras familjer från Sveriges fyra nordligaste län. Det betyder att det blir upp till 70 mil mellan hemmet och universitetssjukhuset i vår region. Avståndet innebär att familjer ofta måste splittras om ett barn blir långvarigt sjuk under en tid med stora påfrestningar.

I Hjältarnas hus kommer barnen att kunna bo tillsammans med sin familj under behandlingsperioden, oavsett om sjukhusvistelsen sträcker sig över ett par dagar, veckor eller månader. Hjältarnas hus ska bli ett familjehus anpassat för hela familjen med en känsla av ”nästan som hemma” - där det friska kan stå i fokus.

Björklöven bistår Hjältarnas Hus med att skapa bättre förutsättningar med hjälp av affärsnätverket och partners. Björklöven genomför dessutom ett antal aktiviteter tillsammans med Hjältarnas Hus.

Säsongen 2017/18 anordnades en insamling till förmån för Hjältarnas Hus som inbringade 40.028 kronor.