Gröngulkompis

2016 lanserade vi kampanjen De rätta färgerna, i syfte att levandegöra Björklövens värdegrund.

De rätta färgerna handlar om att ge våra gröna och gula färger en djupare betydelse: om att stå upp fördet föreningen tycker, tänker och tror på. I grund och botten handlar det om att välkomna alla som vill vara med, samt manifestera fair play på alla nivåer.

Nu arbetar vi för att sätta värdegrunden och en gröngul kultur i hela verksamheten, från barn och ungdomar upp till seniornivå. Men vi arbetar också för att sprida essensen av den till fler (publik, sponsorer och andra intressenter) och inspirera andra att göra det samma. 

Projektets hjärta är en utbildningsstund – en inspirationsföreläsning – där Björklövens egna spelare i representationslagen, ett par spelare från både damernas och herrarnas lag, peppar barn och ungdomar till att vara bra kompisar. Det handlar om att tänka på allt i från kroppsspråk till uppförande och ordval och om att uppskatta olikheter istället för att slå ner på dem. Efter att ha varit med på utbildningsstunden får barnen ett enkelt certifikat som visar att de är godkända Gröngula kompis-ambassadörer och därmed kan sprida budskapet vidare till fler. Förhoppningen är att den gröngula inställningen ska smitta av sig – och att vuxna också ser och lär av barnen.

På det sättet vill Björklöven ta sitt ansvar som betydelsefull samhällsbärare och påverkare, och tydligt markera att Björklöven är en förening som aktivt verkar för att göra skillnad i samhället och i närområdet och verkar för att öppna upp sin förening för fler.

I projektet Gröngul kompis utgår vi från Björklövens värdegrund, som i stora delar vilar på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter – det vill säga grundläggande demokratiska och mänskliga värderingar. Vi tar framför allt fasta på det första värdeordet i värdegrunden: ”Välkomnande”.

Dessa punkter utgör därför det huvudsakliga innehållet i det budskap vi vill sprida:

  • Vi gör ingen skillnad på kön, ålder, religiös övertygelse, etnisk bakgrund eller sexuell läggning
  • Vi slår vakt om demokratiska värden, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde
  • Vi accepterar inte rasism, mobbning eller annan typ av diskriminering

Syftet med projektet är att inspirera alla, men framför allt barn och ungdomar, till att vara schyssta/välkomnande i sina möten med andra (kompisar men även okända); i klassrummet, mot andra elever och lärare på skolan, men också utanför skolan och inte minst på digitala plattformar och i sociala medier.