De Rätta Färgerna

De rätta färgerna markerar att den gröngula samhörigheten går bortom hjälm, tröjor och byxor. Björklöven är en förening som står upp för grundläggande demokratiska värderingar. Vi vill ge förutsättningar till en fördjupad gröngul gemenskap som hjälper oss att utveckla föreningen, inte minst genom att välkomna nya fans, spelare och medlemmar.

För oss handlar de rätta färgerna – det gröngula – om att: 

• Stå upp. Vi står upp för det vi tycker, tänker och tror på. Vi väljer att aktivt visa vad som är okej och vad som inte är det, vad som är rätt och vad som är fel.

• Välkomna nya. Alla som vill vara med får vara med. Ingen är viktigare, mer värd eller mer välkommen än någon annan, och vi kan aldrig acceptera någon form av mobbing, rasism eller diskriminering.

• Manifestera fair play. Vi är bra vinnare och så bra förlorare vi kan. Vi har respekt för varandra, för våra medspelare och för våra motspelare – på isen och utanför isen, i medgång och i motgång.

När du bär gröngult visar du just det: att jag är en del av Björklöven, att vi som är gröngula hör ihop, att vi står upp för det vi tror på och att alla är välkomna.

Klä dig i de rätta färgerna och sprid ordet i de sammanhang du kan.