CSR-arbete

2016 lanserade vi kampanjen De rätta färgerna, i syfte att levandegöra Björklövens värdegrund.

De rätta färgerna handlar om att ge våra gröna och gula färger en djupare betydelse: om att stå upp fördet föreningen tycker, tänker och tror på. I grund och botten handlar det om att välkomna alla som vill vara med, samt manifestera fair play på alla nivåer.

Nu arbetar vi för att sätta värdegrunden och en gröngul kultur i hela verksamheten, från barn och ungdomar upp till seniornivå. Men vi arbetar också för att sprida essensen av den till fler (publik, sponsorer och andra intressenter) och inspirera andra att göra det samma.

Dessa punkter utgör därför det huvudsakliga innehållet i det budskap vi vill sprida:

  • Vi gör ingen skillnad på kön, ålder, religiös övertygelse, etnisk bakgrund eller sexuell läggning
  • Vi slår vakt om demokratiska värden, mänskliga rättigheter och alla människors lika värde
  • Vi accepterar inte rasism, mobbning eller annan typ av diskriminering