Ökad smittspridning i Umeå – A3 Arena stängs

29 april 2021 13:45

Smittspridningen i länet har tagit ny fart och för att motverka den har Länsstyrelsen, med stöd av pandemilagen, beslutat att stänga A3 Arena i samband med Björklövens matcher.


–Vi förstår att Länsstyrelsen måste ta krafttag för att förhindra ytterligare smittspridning och vi bidrar givetvis med det vi kan för att hjälpa till, säger Anders Blomberg, vd i Björklöven.

Beslutet omfattar samtliga serveringsytor och logerna i arenan. De åtta åskådarna som är en del av den offentliga tillställningen har, precis som tidigare, tillträde till arenan.

–Beslutet är Länsstyrelsens och jag vet att deras bedömning skiljer sig från andra delar av landet, men i det här fallet handlar det om en akut smittspridning lokalt och därför krävs det också åtgärder som är omfattande, säger Blomberg.

När det gäller loger och restaurang har Björklöven följt alla regler och gällande protokoll. Logerna har varit öppna sedan i oktober. Tores är en lösning som liknar restauranger som finns i andra arenor och den godkändes av alla instanser innan öppnandet. –Det känns så klart tråkigt att vi inte får välkomna fler in i arenan, men det här är ett myndighetsbeslut som det bara är att rätta sig efter, konstaterar Anders Blomberg.