Plusresultat för Björklöven

15 juni 2022 18:00

Björklöven redovisar ett plusresultat under det senaste verksamhetsåret.


Resultatet uppgick till plus 8,7 miljoner kronor för koncernen och det egna kapitalet är nu 13,8 miljoner kronor.

Se kommentar från VD Anders Blomberg.