Krav på vaccinationsbevis

29 november 2021 12:00

Från onsdag den 1 december måste alla över 18 år kunna visa upp ett vaccinationsbevis tillsammans med godkänd ID-handling för att gå på Björklövens matcher.


Regeringen har beslutat, på inrådan från Folkhälsomyndigheten, att den som besöker offentliga tillställningar som idrottsmatcher med fler än 100 personer måste kunna visa upp ett giltigt vaccinationsbevis tillsammans med ID-handling från och med 1 december 2021.

Vaccinationsbevis krävs för alla personer som är 18 år eller äldre. Personer under 18 år måste kunna visa upp giltig ID-handling för att styrka sin ålder.

**För att besöka evenemang krävs: ** -Covid-19 beviset är ett vaccinationsbevis (inte testbevis eller tillfriskningsbevis) -EMA (European Medicin Agency) godkänd vaccin -Personen är fullvaccinerad, vill säga, har dos 2 av 2 eller 1 av 1 om det Jansens vaccin -Att 14 dagar har passerat från det att sista dosen tagits tills att arrangemanget besöks -Legitimation

Undantaget är personer som av medicinska skäl inte har kunnat ta vaccinet och som med läkarintyg och ID-handling kan styrka detta. Religion- eller trosuppfattning är av myndigheterna ej godkänt undantag för vaccinationsbevis.

Kontrollen av vaccinationsbevisen kommer att skötas av publikvärdar utanför arenan. Det går bra att visa digitalt bevis via sin telefon eller att ta med en utskrift på papper. Det krävs giltig ID-handling där namn överensstämmer med vaccinationsbeviset.

Hur hämtar jag mitt vaccinationsbevis? Endast EU:s digitala Covid-19 bevis är godkänt och finns att hämta digitalt på https://covidbevis.se/ med hjälp av e-legitimation.

Om du inte har e-legitimation behöver du skicka in en blankett för att få ett fysiskt vaccinationsbevis via posten. Blanketten hittar du på: www.ehalsomyndigheten.se

För att vaccinationsbeviset ska vara giltigt måste du ha tagit två sprutor, samt att det måste ha gått minst två veckor från att du tog den andra sprutan.

Så här går det till i samband med match

Innan avfärd till arenan Kontrollera att du har ett giltigt vaccinationsbevis. Kontrollera giltighetstiden inte löpt ut på ditt vaccinationsbevis. Om möjligt skriv gärna ut en kopia på papper för att vara säker och att hanteringen ska gå snabbare vid entrén. Kontrollera att du har en giltig ID-handling som exempelvis körkort eller legitimation. Kontrollera så du har en giltig matchbiljett om du inte har säsongskort. Om du har en digital biljett, spara ner den som en bild på din telefon så riskerar du inte problem vid entrén.

Vid arenan Innan ni kommer fram till entrén. Tag fram ditt vaccinationsbevis tillsammans med giltig ID-handling för att hanteringen ska gå så smidigt som möjligt. Efter scanning eller manuell kontroll av vaccinationsbevis tillsammans med ID-handling sker eventuell visitation. Därefter biljettkontroll. Se till att ta biljetten är redo innan du går in genom entrén.

Vår personal har inte möjlighet att hjälpa dig att hämta hem Covid-19 bevis eller att ladda hem biljetter vid entrén. Detta måste vara klart innan du kommer till arenan. För att vara säker rekommenderar vi att du sparar ditt vaccinationsbevis "offline" så du kommer åt det även utan internetuppkoppling eller skriver ut en kopia på papper.

Björklöven ersätter inte sålda biljetter som inte kan nyttjas för avsaknad av Covid-19 bevis eller giltig ID-handling.