BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016/2017 IF BJÖRKLÖVEN (Koncernen)

31 maj 2017 08:35


• Koncernens intäkter för perioden uppgick till 34,6 MSEK (32,8 MSEK)
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till 0,3 MSEK (0,2 MSEK).
• Koncernens likvida medel vid verksamhetsårets slut uppgick till 4,4 MSEK (4,5 MSEK)
• Positivt resultat för fjärde året i rad.
• Fortsatt stort fokus på att omsättningsmässigt växa inom koncernen, dock ej på bekostnad av lönsamhet.
• Fortsatt utveckling av organisationen kring verksamheterna i Björklöven AB och IF

Det hårda operativa arbete som hela föreningen lägger ned fortsätter vara framgångsrikt. Björklöven är en ekonomiskt stabil klubb med god kontroll och väl fungerande rutiner. Säsongen 2016/2017 visar ett positivt resultat för både A-lagsverksamheten (AB Björklöven) och Ungdomsverksamheten (IF Björklöven).

Björklövens ekonomiska målsättningar är tydliga i den strategiska färdväg som klubben jobbar efter. Att fortsätta växa omsättningsmässigt med en ekonomi i balans och positivt kassaflöde är ledorden. Vägen fram är att fortsätta arbetet med att locka nya besökare till arenan samt hitta nya intäktsflöden och produkter. För att ta ytterligare steg framåt krävs nu sportslig framgång tillsammans med att arenans publika och kommersiella ytor förbättras.

Under året har klubben arbetat målmedvetet med att locka nya besökare till T3 Center vilket genererade det högsta publiksnittet sedan SM-guldet -87 (3802). Det arbetet fortsätter med samma kraft för kommande säsong.

Resultat A-lagsverksamheten (AB Björklöven)
Rörelsens intäkter för året uppgick till 25,8 MSEK (24,4 MSEK). Trots ytterligare en sportsligt tuff säsong lyckades Björklöven för fjärde året i rad visa ett positivt resultat och en ökad omsättning. Rörelsens resultat uppgick till 158 KSEK (20 KSEK). De ekonomiska förväntningarna för året var satt något högre, men utifrån säsongens missade slutspel visar resultatet på ett bra prognosarbete och god kostnadskontroll.

Bolagets egna kapital uppgick vid verksamhetsårets slut till 6,8 MSEK (6,6 MSEK).

Resultat Ungdomsverksamheten (IF Björklöven)
Även föreningen ökar omsättningen och rörelsens intäkter för året uppgick till 8,8 MSEK (8,4 MSEK) Resultatet uppgick till 72 KSEK (153 KSEK).

Arbetet från tränare, spelare, lagledare och föräldrar att följa föreningens ekonomiska riktlinjer är av yttersta vikt för att bibehålla ekonomisk stabilitet. Även damlaget har under året ökat intäkterna, både genom sponsor och biljettförsäljning.