Bokslutskommuniké 2019/20

20 maj 2020 14:00

Björklöven kan nu presentera sin bokslutskommuniké för 2019/20


BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019/2020 IF BJÖRKLÖVEN (Koncernen)

• Koncernens intäkter för perioden uppgick till 45,9 MSEK (35,8 MSEK)

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2,1 MSEK (-4,1 MSEK)

• Koncernens egna kapital uppgick vid verksamhetsårets slut till 2,4 MSEK (0,3 MSEK)

• Koncernens likvida medel vid verksamhetsårets slut uppgick till 5 MSEK (0,5 MSEK)

• Säsongen har varit sportsligt framgångsrik där A-laget herr legat etta i Hockeyallsvenskan under större delen av säsongen, kvalificerat sig till Hockeyallsvensk final och påbörjade kvalet mot SHL

• Utbrottet av Covid-19 fick säsongen att avslutas under pågående finalspel och ställas in

• Det starka sportsliga resultatet har lagt grunden för den ökade omsättningen. Trots uteblivna intäkter till följd av Covid-19

Efter det föregående årets underskott lades en ny plan för verksamhetsåret 19/20 med en försiktigare satsning och med fokus mot att åter nå lönsamhet. Till följd av att A-laget presterade bra sportsligt under året har publiktillströmningen ökat markant vilket inneburit större publik- och evenemangsintäkter. Detta tillsammans med ökande sponsorintäkter har gjort att verksamheten kraftigt ökat omsättningen under året.

Säsongen avbröts i förtid på grund av Covid-19 utbrottet och ställdes därefter in vilket gjorde att intäkterna från ett antal slutspelsmatcher uteblev. Detsamma gällde för den landskamp som skulle ha arrangerats i slutet av verksamhetsåret. I och med att säsongen ställdes in beslutade även förbundet att ingen upp-/nerflyttning mellan serierna skulle ske vilket gjorde att det inte var möjligt för Björklöven att avancera till SHL.

Damlagets säsong spelades färdigt innan Covid-19 utbrottet inträffade, damerna nådde under säsongen inte vidarespel och kval mot SDHL.

Verksamheten har under året varit lönsam, trots den i förtid inställda säsongen och uteblivna slutspelsintäkter.

Resultat A-lagsverksamheten (Björklöven AB)

Rörelsens intäkter för året uppgick till 36,5 MSEK (26,6 MSEK). Rörelsens resultat uppgick till 2,0 MSEK (-3,8 MSEK).

Bolagets egna kapital uppgick vid verksamhetsårets slut till 5,5 MSEK (3,5 MSEK).

Resultat Dam-, junior & ungdomsverksamheten (IF Björklöven)

Rörelsens intäkter för året uppgick till 10,3 MSEK (9,2 MSEK). Resultatet uppgick till 97 KSEK (-333 KSEK).

Björklövens VD Anders Blomberg kommenterar bokslutskommunikén i videon nedan: