Sportchefskoll med Fredrik Grönberg

2 maj 2018 16:30

Vi kollade läget med Björklövens sportchef Fredrik Grönberg


Hej Fredrik. Hur är läget?

–Tack det är bara bra! Är hemma och packar om efter ett par dagar i Ungern i samband med div 1 VM för att nu ta mig ner till Köpenhamn och uppstarten av VM där.

Intressant, kan du utveckla det lite mer?

–Dessa evenemang handlar till stor del om att knyta kontakter och tydliggöra Umeå och Björklöven som en potentiell samarbetspartner avseende spelarrekrytering, marknadsfrågor och resmål. Ser vi till exempel till spelarmarknaden så måste vi börja titta på andra än de vi jobbar mot idag. I Sverige är det de nordamerikanska och skandinaviska marknaderna som dominerar mycket beroende på att man inte har kunskapen eller kontaktnätet för något annat. I det arbetet kan jag tycka att det finns en för stor bekvämlighet för att nå förändring. Det är något som inte bara begränsar spelarutbudet utan också driver upp lönenivåerna. Vi måste på sikt hitta in på andra spelarmarknader för att öka vår konkurrenskraft och en hållbar ekonomisk utveckling.

Försäsongen för 18/19 är i gång för fullt och de killar som anslutit kör på UPC för fullt under ledning av Stefan Öhman. Kan du berätta lite kort om hur försäsongen är upplagd rent tidsmässigt och när ni återsamlas och går på is senare?

–Precis, vi har startat upp med en del tester och ligger just nu i en fas med gemensam fysträning fram till veckan efter midsommar. Säsongen 18/19 startar kontraktsmässigt inte förrän den 1/5 och de tillkommande spelarna ansluter successivt därefter. En målsättning har varit att i tidigt skede sätta laget för att få så lång fas med gemensam träning som möjligt. Därefter går vi på individuella träningsprogram under juli månad och återsamlas igen vecka 31 med uppstart på is under vecka 32.

Medan laget svettas på UPC så pågår såklart jobbet för fullt på kansliet. Vad ligger på ditt bord just nu förutom det självklara med lagbygget?

–Spelschemat är något som vi jobbar hårt med nu. Utifrån det grundschema vi alla fått från Hockeyallsvenskan försöker vi nu hitta överenskommelser för byten av speldagar med de övriga lagen som passar oss bäst. Sedan skall alla resor bokas. Vi talar om 26 unika resor där 30 personer med en stor mängd utrustning skall förflyttas med övernattningar och måltider. Tänk dig en gigantisk familjeresa som skall planeras och genomföras två gånger i veckan…

Om vi går till lagbygget då. Det har talats om en ökad spelarbudget inför 18/19 och när vi pratade med dig i slutet av mars var inget helt bestämt. Har du fått besked där och i så fall vilken procentuell ökning har du att jobba med?

–Ja, förutsättningarna för budgeten kring A-laget är helt klar. Ser vi till spelarbudgeten som utgör en del av den totala budgeten så ökar vi den med 13 procent i jämförelse med föregående år. Något som motsvarar kostnadsökningen i de spelarkontrakt vi hade med oss till ingången av denna säsong.

Det fanns en del hål att fylla i truppen efter en del spelare som fått chansen i SHL och en del spelare där ni valt att inte förlänga. Innan vi går in på hur du resonerat kring att fylla dessa hål är ju en viktig fråga vilken ishockey Björklöven vill spela säsongen 18/19?

-Vi kommer inte att göra några förändringar i det utan fortsätta bygga vårt spel utifrån samma system som under föregående säsong. Tycker inte att vi historiskt haft den kontinuitet kring sporten som bygger långsiktig trygghet och identitet. Något som också avspeglat sig i vårt sätt att spela på de senaste åren. Det vi började bygga på 2014 och som vi under föregående säsong byggde vidare på kommer utgöra grunden för det arbetet och den playbook vi förhåller vårt spel till. Det innebär också att vi bygger laget utifrån det systemet där spelarnas profil och karaktär skall passa i modellen.

Vad krävs som du ser det för att målet och visionen att ta steg för steg mot SHL?

- För att vi som klubb ta steget till SHL och där också etablera oss behöver vi fortsätta jobba hårt inom alla områden. En konkurrenskraftig ekonomi i balans där vi över tid ökar vår omsättning och lönsamhet, varumärkesutveckling med vision att bli Sveriges mest älskade ishockeyförening och naturligtvis sportslig framgång.

- Ser vi till det sportsliga området är det, som jag nämnde, viktigt att vi sätter en trygghet och identitet i det vi gör. Utifrån det orienterar vi oss och skapar en tydlighet kring hur verksamheten i alla led skall bedrivas. Kortfattat innebär det att vi säkerställer en högkvalitativ miljö med kravprofil utifrån spel i SHL.

Målvaktssidan har fått ett tillskott i Mattias Pettersson och med det antar vi att du ”stänger” målvaktssidan initialt?

-Ja, tillsammans med Oscar Masiello har vi den målvaktsuppsättning vi vill ha och den vi kommer att jobba med under säsongen.

På backsidan har du kvar sju bekanta ansikten sedan förra säsongen och August Tornberg som ny. Är det de här åtta backarna som kommer att inleda säsongen?

–Jag vill följa utvecklingen av försäsongsträningen framgent innan jag fattar några beslut i den frågan. Detsamma gäller forwardssidan. Det jag framförallt vill följa är den enskilda individens utveckling, eventuella skadeuppkomster samt spelarmarknaden i stort.

På forwardssidan tvingas du till mer förändringar då en hel del spelare, och mål, lämnat. Om vi till en början tittar på antalet forwards du vill ha klara när ni går på is i augusti. Förra säsongen hade ni 15-16 forwards med kontrakt vid ingången av säsongen inklusive tre juniorer. Är det ungefär där du vill vara den här säsongen också kvantitetsmässigt?

–Ja, det stämmer. Det kommer att vara ett liknande läge rent kvantitetsmässigt.

I nuläget har du 12 forwards med kontrakt. Hur tänker du kring de återstående platserna? Är det en center och två forwards som du ser som utgångpunkt för att fylla truppen?

–Nej, vi har Lukas Ericsson som spelat mycket center och kan det spelet mycket bra så jag har inte låst mig vid någon sådan utgångspunkt.

Axel Ottosson, Austin Farley, Alex Hutchings och Roope Talaja är ändå tunga tapp vad gäller bland annat målproduktion. Jämför man med de spelare som anslutit är det ”på papperet” inte spelare som gjort mängder av mål; Sebastian Selin undantagen. Är det något som oroar?

-När det gäller målproduktionen så vill vi bredda den sett över flera enheter och individer. Vi upplevde en viss sårbarhet i detta under föregående säsong, inte minst när det blev skador och avstängningar. För att nå dit behöver vi balansera laget väl med spelare som har fallenhet för det offensiva spelet och potential till produktion.

- Ser vi till de spelare du nämner så befinner vi oss idag inte i en situation där vi får behålla dessa. Spelare med en sådan produktion är inte bara väldigt dyra utan får också många alternativ att välja på. Därför är det viktigt får oss att skapa en miljö där spelare med potential kan utvecklas. Såväl Axel som Austin är just sådana exempel på spelare som utvecklades under säsongen till att mer än fördubblar sin poängskörd i jämförelse mot föregående säsong.

Fredric Andersson är nyopererad och rehabtiden är inte helt lätt att förutspå. Ni har tidigare uttalat att ni hoppas att han är tillbaka till seriestart men finns det någon plan b och rehabiliteringen tar längre tid?

–De indikationer och den information vi fått från medicinskt håll säger att Fredric kommer att vara i full matchform när serien startar och det är också utgångsläget vi jobbar efter.

Du talade tidigare om att det inte alls är osannolikt att det kommer tillkomma spelare under säsongen. Är det fortsatt den linje du jobbar efter?

–Självklart måste vi hålla en öppenhet för det som inte är planerat så som till exempel skador men avsikten är att skapa en bredd trupp och därmed en tålighet för detta redan från start.

Tack Fredrik och lycka till med det fortsatta jobbet inför kommande säsong!

–Tack för det!