Vi välkomnar kritiken

28 januari 2020 14:30

SVT Västerbotten publicerar i dag inslag om vår ungdomssatsning, där ett par av våra unga hockeyspelare och deras föräldrar kritiserar vår verksamhet.


Till att börja med vill jag understryka att vi välkomnar synpunkterna. Det är nyttigt för oss på många plan: vi får en tydlig bild av problemen och får möjlighet att arbeta för att förbättra delar där vi uppenbarligen brustit. Det är starkt av spelarna att gå ut och berätta om sina upplevelser och det är bra att SVT:s redaktion satsar på att belysa problematiken.

Ingen i vår förening – ung eller gammal – ska behöva utsättas för kränkningar, det är naturligtvis helt oacceptabelt. Den här typen av frågor är ständigt aktuella och något vi för fortlöpande samtal kring, på alla nivåer. Jag tror att många större idrottsföreningar känner igen sig i det.

Hos oss ska kompisskapet alltid finnas där som en central del, oavsett hur gammal du är eller vilken del av Björklövens organisation du är engagerad i. Samtidigt ställer en satsning mot eliten, från 15 års ålder och uppåt, andra krav än för yngre spelare och speltiden för dessa spelare kan påverkas av detta.

Med det sagt vill jag klargöra några delar som inte kom fram i SVT:s reportage.

Vi arbetar sedan länge målmedvetet för att motverka utanförskap, kränkningar och mobbning. Vi försöker bli av med oket av den machokultur som förstört mycket för oss – och andra hockeyföreningar – genom åren. Det arbetet – som bland annat tagit formen av projektet Gröngul kompis och styrdokumentet Björklöven vill – bygger på vår värdegrund, som poängterar att vi inte bara fostrar hockeyspelare, utan också goda samhällsmedborgare. Men det är en sak att ha något på ett papper och något helt annat att aktivt arbeta med det, och ständigt följa upp. Därför är dessa delar centrala i den ledarskapsutveckling vi vill se i vår förening och som vi uppenbarligen behöver trycka extra mycket på i vårt arbete framöver.

Vi genomför årliga och återkommande utbildningsstunder med alla i föreningen för att på sikt kunna forma ett förbättrat kompisskap. Helt enkelt: vi måste ta hand om varandra bättre, bli mer välkomnande och bygga en samlande gemenskap där alla får plats. På det sättet har vi också möjligheten att skapa större framgång, både på isen och utanför den, och tillsammans närma oss visionen om att bli Sveriges mest älskade ishockeyförening.

Vi är långt ifrån bäst i klassen och det kommer att ta tid innan alla de hundratals som är engagerade hos oss är helt med på noterna, men vi är övertygade om att det är möjligt att ställa om och forma en ny och mer välkomnande kultur i Björklöven.

Vi kavlar upp ärmarna och fortsätter diskussionerna om hur vi kan bli bättre.

Vad har du för tankar? Mejla mig gärna på [email protected]

Anders Blomberg VD, Björklöven