Över 900 har hittills gått Björklövens Gröngul kompisutbildning

28 augusti 2019 09:00

För ett år sedan lanserade Björklöven projektet Gröngul kompis, som ska peppa unga att vara schyssta kompisar.


Nu har hela föreningen genomgått utbildningen och sedan en tid tillbaka utbildar Björklöven även skolelever runt om i Umeåregionen.

– Allt fler unga upplever ett utanförskap och många mår också psykiskt dåligt. Det är viktigt att vi som stor samhällsaktör bidrar till att motverka den utvecklingen, säger Anders Blomberg, vd på Björklöven.

Hittills har 702 spelare, ledare, föräldrar och ideella krafter i Björklöven tagit del av utbildningssatsningen Gröngul kompis, liksom cirka 200 låg- och mellanstadieelever runt om i Umeå.

Fler blir det framöver.

– Vi får ständigt nya intresseförfrågningar från skolor i Umeåområdet. Vi skulle vilja hinna med alla på kort tid, eftersom vi känner att vi gör nytta, men det är så klart en utmaning att hinna med. Vi tar det när vi kan, det vill säga när skolorna är igång och när spelarna som håller i utbildningen har luckor i tränings- och spelschemat, förklarar Anders Blomberg.

Undersökningar och statistik visar att allt fler unga upplever utanförskap och psykisk ohälsa. Antalet barn, ungdomar och unga vuxna i Sverige som lider av psykisk ohälsa i någon form har ökat drastiskt och de senaste tio åren har siffran mer än fördubblats. Det framgår i Socialstyrelsens rapport från 2016. Den stora ökningen i Sverige gör att vi skiljer oss mot våra nordiska grannländer. Hela 190 000 svenska barn och unga uppskattas må dåligt, vilket motsvarar ungefär 15 procent av alla flickor och unga kvinnor samt 10 procent av alla pojkar och unga män.

Genom Gröngul kompis vill Björklöven motverka utanförskap bland unga, samtidigt som klubben omsätter sin värdegrund i praktiken i syfte att förbättra föreningens kultur. Under den timslånga utbildningsstunden som Gröngul kompis bygger på får deltagarna lära sig om hur allt i från kroppsspråk till uppförande och ordval spelar roll, och att vi borde uppskatta olikheter istället för at slå ner på dem. Utbildningsledare är förebilderna från Björklövens representationslag på dam- och herrsidan, däribland Lina Hedlund och Fredric Andersson.

– Alla ska vara välkomna och behandlas lika. På skolan, på fritiden, på digitala mötesplatser och hos oss i Björklöven. Vi ska utveckla skickliga hockeyspelare men också goda samhällsmedborgare och där spelar Gröngul kompis en stor roll, säger Fredric Andersson, lagkapten i Björklövens representationslag för herrar.

Anders Blomberg är ödmjuk och vet att Björklöven varken är experter på pedagogik, psykologi eller kommunikation. Men viljan att bidra finns där och det har präglat satsningen från dag ett. – Vi har samarbetat med erfarna psykologer, pedagoger och kommunikatörer för att ta fram ett gediget underlag och en utbildning som engagerar och väcker tankar. Det är inte rymdfysik utan mycket bygger på sunt förnuft. Det är viktigt att få höra det från personer som man ser upp till, säger Anders Blomberg.

Responsen har varit god. Till exempel skulle 71 procent av de pedagoger och ledare som hittills tagit del av utbildningen rekommendera den till andra. En tredjedel uppger också att utbildningsstunden tydligt förbättrat kompisskapet i gruppen. – För att satsningen ska ge långsiktig effekt krävs det så klart ett fortlöpande arbete och uppföljningar från vår sida. Repetition och ständiga påminnelser är viktiga. Det är inplanerat, så räkna med att Gröngul kompis fortsätter att utvecklas och synas, förklarar Lina Hedlund, från Björklövens representationslag för damer.

De som går utbildningen blir godkända Gröngula kompisambassadörer, får ett Gröngul kompisarmband som bevis för det – och kan sedan sprida budskapet vidare till fler. Förhoppningen är att den gröngula inställningen ska smitta av sig och att vuxna också ser och lär av barnen.

– Björklövens vision är att bli Sveriges mest älskade hockeyförening och genom insatser som denna rör vi oss åt rätt håll. Det här sätter också krav på oss i organisationen, får oss att tänka till och bli mer samstämmiga. Vad är okej och inte? Hur beter vi oss i Björklöven? Hur kan vi hjälpas åt i samhället, i Umeå? Satsningen ska hjälpa oss att hålla en gröngul linje framåt och bidra till ett samhällsklimat där olikheter inte ses som en börda, utan som en tillgång.

Läs mer om Gröngul kompis och se filmen som beskriver satsningen: http://www.derattafargerna.se