Vår syn på att Tegs SK har för avsikt att stämma Björklöven
Publicerad: 2024-03-14
Vi har i dag tagit emot beskedet att Tegs SK Hockey har för avsikt att lämna in en stämning gentemot Björklöven till Tingsrätten. Vi vill med detta ge en kort bakgrund till det läge vi har hamnat i.

Till att börja med vill vi slå fast att vi förstår det prekära läge som Tegs SK Hockeys seniorverksamhet befinner sig i och de utmaningar som springer ur detta trängda läge. Det finns eldsjälar i Teg som arbetar hårt med detta och för vår del, och Umeåhockeyns, hoppas vi att klubben lyckas vända skutan rätt.

Tegs SK är och förblir en viktig klubb för hockeyn i Umeå.

Som den större av klubbarna vill vi också göra vad vi kan för att hjälpa till, inom rimlighetens gränser. Vi värnar om klubbarna runtom oss, men det är viktigt att komma ihåg att vi i Björklöven också har ett ansvar för våra intressenter – utövare, publik, sponsorer, medarbetare - och behöver hantera vår ekonomi på ett ansvarsfullt och långsiktigt hållbart sätt.

Bakgrunden till tvisten är ett reglerat avtal kring hur reklamplatser i Winpos Arena ska fördelas klubbarna emellan. Avtalet skrevs under inför säsongen 2022/2023 och gäller fram till säsongen 2026/2027. I avtalet framgår det tydligt att avtalet i händelse av ändrad serietillhörighet för någon av klubbarnas representationslag ska upphöra och omförhandlas enligt fastslagna principer. Kort sagt: serietillhörighet ska ligga till grund för ersättningens storlek.

Under innevarande säsong, 2023/2024, har vi på Björklöven vid flera tillfällen försökt föra konstruktiva samtal med Tegs SK Hockey för att hitta en lösning på frågan och nå en ny avtalsuppgörelse i linje med de fastslagna principerna, utifrån att Tegs SK Hockey degraderats från division 1 till division 2. Dessvärre har vi inte lyckats nå fram, eftersom Teg i stället för dialog har valt att hålla linjen att Björklöven ska betala i enlighet med det tidigare avtalet – med ett rättsligt efterspel som följd om vi inte tillmötesgår kraven.

Nu står vi inför fullbordat faktum, där frågan ska avgöras av Tingsrätten. Processen lär bli betydligt mer kostsam för båda parter än de möjligheter till konstruktiva lösningar som vi anser hade varit att föredra. I slutändan finns det bara förlorare i detta: Tegs SK Hockey, Björklöven – men framför allt hockeyn i Umeå. Vi beklagar detta och kan bara hoppas att efterverkningarna blir begränsade.

Nu får de rättsliga instanserna ta vid och vi väljer av hänsyn till den processen att inte kommentera detta ytterligare förrän ärendet har avslutats.


Anders Blomberg, vd, Björklöven
Mikael Salomonsson, styrelseordförande, Björklöven

Huvudpartners
Officiell materialleverantör