A-hallen i A3-arena stängs för underhåll

7 september 2018 14:10

Under sommaren har underhållsarbete av undertaket bedrivits på ishallen. De senaste dagarna har konstaterats att förstärkning även måste genomföras av kvarvarande del av taket, vilket tidigare ej bedömts vara nödvändigt.


De närmaste veckorna behöver därför kompletterande arbeten utföras för att säkra Björklövens matchpremiär den 21 september. Arbetet kommer att bestå av underhåll och förstärkning av undertaket i hallen.

Umeå kommuns entreprenör Peab genomför arbetet med start på måndag 10 september och arbetet beräknas vara klart inom 1,5 vecka. Inplanerad verksamhet på isen behöver därmed flyttas under vardagarna vecka 37 och del av vardagar vecka 38 för att arbetet ska kunna utföras, vilka pass som berörs framgår av schemat över istider V37-38.