Björklöven lanserar Gröngul kompis

12 juni 2018 16:30
CSR-arbete

Ny satsning ska inspirera unga att vara en schysst vän


Med en Gröngul kompis vill Björklöven peppa barn och ungdomar att samspela, förstå och respektera varandra. Projektet är en förlängning och fördjupning av Björklövens värdegrundsarbete och kampanjen De rätta färgerna.
– Vi vill visa vad det innebär att vara gröngul och en del av Björklöven. Vi hoppas att det ska färga av sig på andra och att vi kan inspirera fler till att vara en bra kompis, förklarar Mikael Salomonsson, styrelseordförande, Björklöven.

Projektets hjärta är en utbildningsstund – en inspirationsföreläsning – där Björklövens egna spelare i representationslagen, ett par spelare från både damernas och herrarnas lag, peppar barn och ungdomar till att vara bra kompisar. Det handlar om att tänka på allt i från kroppsspråk till uppförande och ordval och om att uppskatta olikheter istället för att slå ner på dem.

– Undersökningar och statistik visar att allt fler barn och unga mår dåligt och upplever ett utanförskap. Genom en Gröngul kompis vill vi göra det vi kan för att motverka detta och inspirera till ett bra bemötande, där alla är välkomna och behandlas lika. På skolan, på fritiden och på digitala mötesplatser. Det ligger i linje med föreningens värdegrund, där vi slagit fast att Björklöven ska utveckla skickliga hockeyspelare men också goda samhällsmedborgare, berättar Mikael Salomonsson.

Smittar av sig på vuxna
Efter att ha varit med på utbildningsstunden får barnen ett enkelt certifikat som visar att de är godkända Gröngula kompis-ambassadörer och därmed kan sprida budskapet vidare till fler. Förhoppningen är att den gröngula inställningen ska smitta av sig – och att vuxna också ser och lär av barnen.

– Lika mycket som detta är ett utåtriktat arbete som ska inspirera skolungdomar i hela Umeåregionen, lika mycket är det en satsning för att utveckla och förbättra Björklövens egen kultur. Det börjar med oss och vi har redan kommit långt i den interna utbildningssatsningen. Alla ska genomgå utbildningen, från våra yngsta spelare till våra äldsta, inklusive ledare, personal och styrelse. Detta ska vi fortsätta att arbeta med fortlöpande, årligen. Det är ett arbete som kommer och måste få ta tid, förklarar Mikael Salomonsson.

Ett initiativ från Björklöven
Initiativet till Gröngul kompis kommer från Björklöven och under drygt ett års tid har föreningen, tillsammans med PR-byrån Punkt PR och föreningens utbildningsansvarige, John Jansson, arbetat med att ta fram idéer, underlag och föreläsningsmaterial.

– Björklövens vision är att bli Sveriges mest älskade hockeyförening och då är insatser som den här nödvändiga för att vi ska röra oss åt rätt håll. Dessutom måste vi anstränga oss för att få alla i föreningen med på tåget och bli mer samstämmiga. Vad är okej och inte? Hur beter vi oss i Björklöven? Den här satsningen ska hjälpa oss att hålla en gröngul linje framåt.

Läs mer om Gröngul kompis på www.grongulkompis.se