Uppdatering från VD

8 april 2019 16:03

Som jag skrev den 8 mars ska vi bygga en klubb där vi kan känna stolthet såväl för klubben som för resultaten. För att kunna göra det behöver vi ta oss an de utmaningar och problem som står i vår väg. Vi har därför gått igenom verksamheten de senaste veckorna, i syfte att hitta förbättringsmöjligheter som ska hjälpa oss att åstadkomma resultat: fler vunna matcher.


Vi i klubben har gått igenom den gångna säsongen, men också tittat längre tillbaka och gått igenom våra säsonger i Hockeyallsvenskan. Detta har vi gjort ur ett ekonomiskt perspektiv samtidigt som vi ställt dessa ekonomiska förutsättningar mot aspekter som bemanning, off ice-satsningar, sportsliga prestationer mm.

Några av de frågor vi ställt oss har varit: – Har vi fått ut önskad effekt av de satsningar vi har gjort? – Har vi lagt resurser på rätt roller och på rätt insatser? – Om inte: hur rättar vi till det?

Till grund för analysen finns statistik, ekonomiska underlag likväl som utvärderingar av den sportsliga organisationen, bland annat med alla i och runt herrarnas representationslag. De övergripande slutsatserna vill jag dela med mig av. Två tydliga spår är dessa:

  1. Vi måste höja kravbilden och få fler att prestera mer. Här blir tydlighet i roller och ansvar viktigt samt fortlöpande uppföljningar och återkopplingar avgörande

  2. Vi måste fördela pengar och resurser på ett sätt så vi får ut mer på isen och når effekt i form av bättre sportsliga resultat

Följande delar är positiva: • Vi har generellt goda förutsättningar att bedriva verksamhet på elitnivå. • Service och stödfunktioner runt sporten håller hög nivå, som till exempel medicinsk expertis, träningsfaciliteter, team service mm. • En klar majoritet ur den sportsliga organisationen skulle rekommendera andra att komma till en klubb som Björklöven.

Följande behöver vi förändra: • Vi har, generellt och sett till resultat, inte fått ut önskad effekt av våra sportsliga investeringar och måste därför säkerställa att vi använder resurserna klokare. • Vi behöver höja kravbilden för hela organisationen.

Följande gör vi här och nu: • Tillsätter en sportchef med rätt kompetens och erfarenhet, som kan nyttja resurserna på bästa sätt och leda den sportsliga organisationen. • Förändrar en del av rollerna i organisationen: tydliggör, byter ut, ersätter och tar bort. • Etablerar nya rutiner för ledning, med systematisk och tätare uppföljning inom verksamheten

Den inriktning som den nye sportchefen ska jobba efter kommer han att berätta mer om när han är på plats. Som bekant presenterar vi honom på Idunteatern på torsdag, 11 april klockan 18:30. Kom gärna dit och lyssna och ställ frågor.