BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2018/2019 IF BJÖRKLÖVEN (Koncernen)

29 maj 2019 08:00


• Koncernens intäkter för perioden uppgick till 34,0 MSEK (36,5MSEK)

• Koncernens resultat efter skatt uppgick till -4.0 MSEK (0,7 MSEK).

• Koncernens likvida medel vid verksamhetsårets slut uppgick till 515 KSEK (5,2 MSEK) • Tufft år både sportsligt och ekonomiskt efter att satsning med högt satta mål och ambitioner misslyckades • Back to Basics 2019/2010 – anpassningar av verksamheten till att återigen skapa lönsamhet • Trots att både IF och AB fortfarande står med stabil ekonomi har koncernens egna kapital pga rådande koncernstruktur minskat till en nivå under licenskraven vilket gör att klubben kan hamna under ett s k kontrollår. Åtgärder och handlingsplan för detta är igångsatta.

Säsongen 2018/2019 var året då en riktad satsning skulle ta representationslaget till nästa nivå. Slutförandet av säsongen före gav självförtroende att våga satsa, varav båda intäkter och kostnader budgeterades högre än tidigare år. En tidigt ihopsatt, och förhållande vis dyr trupp, i kombination med att det redan från starten på säsongen inte presterades det spel eller de resultat som förväntades, föranledde ett stort underskott i resultaträkningen som var svårt att stoppa. Ett missat slutspel gav dessutom ett rejält intäktstapp mot vad som prognostiserats, vilket i slutändan gav ett kraftigt negativt resultat. Trots det negativa resultatet har AB en stabil grund med ett fortsatt ok Eget kapital. Detsamma gäller IF, men pga rådande koncernstruktur slår en sådan här förlust hårt på koncernens egna kapital.

Björklöven har flera år i rad innan denna säsong bevisat att man är en ekonomiskt stabil klubb med god kontroll och väl fungerande rutiner. Dit kommer vi tillbaka. Säsongen 2019/2020 är därför back till grunderna med en verksamhet anpassad till lönsamhet.

Björklöven har sedan flera år tillbaka arbetat utifrån en tydlig strategisk plan för att växa ungdomsverksamheten men också göra sig redo på alla nivåer i organisationen att spela på högsta nivå, på på herr- dam- och juniornivå. Trots detta ekonomiskt utmanande år, kommer den planen fortsätta följas.

Resultat A-lagsverksamheten (AB Björklöven) Rörelsens intäkter för året uppgick till 26,6 MSEK (28,5 MSEK). Rörelsens resultat uppgick till -3,8 MSEK (508 KSEK).

Bolagets egna kapital uppgick vid verksamhetsårets slut till 3,5 MSEK (7,3MSEK).

Resultat Ungdomsverksamheten (IF Björklöven) Även IF Björklöven visade under året ett negativt resultat, trots ökade intäkter. Rörelsens intäkter för året uppgick till 9,2 MSEK (8,7 MSEK). Resultatet uppgick till - 333 KSEK (171 KSEK).