Svenska Spel

Styrelsen

Styrelsen IF Björklöven 2016/17

Ordförande:

Mikael Salomonsson

Ledamöter:
Jonas Grundström
Mats Berggren
Lennart Holmlund
Sune Joelsson
Mia Eskilsson
Johan Jarl

Suppleant
Lars Briell

Valberedningen:
Per Grundström
Roland Carlsson

Copyright © 2015-2017 IF Björklöven

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB