Svenska Spel

Björklövens sportsliga organisation

Publicerad: 2017-06-12 15:00

Björklöven har under våren arbetat med att genomlysa och utveckla den sportsliga organisationen.

- Ett gediget arbete med ett tankesätt utan traditionella ramar för att hitta den komposition som är optimerad för Björklöven. Grundtanken är att effektivisera organisationen och omfördela resurserna med fokus på att utveckla spelare och ledare, säger Björklövens VD Joakim Gustafsson som tillsammans med Joakim Fagervall arbetat med utvecklingen av den sportsliga organisationen

För att skapa bättre förutsättningar har Björklöven tecknat ett samarbetsavtal med träningsanläggningen Umeå Performance Center, rekryterat Stefan Öhman som fystränare och skrivit ett treårsavtal med John Jansson som ska arbeta med psykologisk utveckling och utbildning på individ-, grupp- och ledarnivå.

- Under hela processen har vi känt ett behov att tillföra ytterligare spetskompetens inom fysisk och mental träning. John Jansson kommer inte arbeta exklusivt i A-laget utan arbetar med ledarutveckling och utbildning i hela föreningen. Dessutom finns det möjlighet för våra partners att kombinera högklassiga ledarskapsföreläsningar i samband med match, säger Joakim Gustafsson

Jocke Fagervall fortsätter som huvudtränare och rekryteringsansvarig. Han assisteras av J-O Eklund som är Team manager och ansvarig för alla praktiska arbetsuppgifter kring A-laget.

- Han är administrativt ansvarig och kommer sköta allt från spelarbudget till att planera resor och ordna lägenheter till spelarna. Vi har lyft ur alla administrativa sportchefsuppgifter så Fagervall kan lägga fullt fokus på sin roll som headcoach och ansvarig för lagbygget, säger Joakim Gustafsson.

För att bistå i rekryteringsprocessen har Björklöven vidareutvecklat klubbens scoutingverksamhet med tydligare struktur och utökade resurser.

- Vi har skapat tydliga ramar hur vi vill att scoutingen ska fungera och investerat i verktyg för att strukturera upp arbetet. En fungerande scoutingverksamhet är väldigt viktigt för lagbygget med och jag känner mig väldigt trygg i arbetet som den här gruppen kommer utföra, säger Jocke Fagervall.

Förändringarna i den sportsliga organisationen ligger helt i linje med Björklövens vision mot SHL 2020.

- Det är en långsiktig och målmedveten satsning med treårsavtal med både Jocke Fagervall, Jesper Jäger och John Jansson. Vi har även skrivit längre avtal med nyckelspelare för att skapa en stabil plattform att stå på, avslutar Gustafsson.

Organisation kring Björklövens A-lag

  • Joakim Fagervall. Rekryteringsansvarig och huvudtränare
  • Jesper Jäger. Assisterande tränare
  • Markus Ekman. Målvaktstränare
  • John Jansson. Mental tränare
  • J-O Eklund. Team manager
  • Stefan Öhman. Fystränare
  • Lars Stenmark. Materialförvaltare
 
 

Copyright © 2015-2018 IF Björklöven

Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB